Dograditev in montaža hidravličnih inštalacij na tovornjake, traktorje idr.

Prodaja hidravličnih komponent kot so hidravlični ventili, filtri, prirobnice,črpalke, multiplikatorji idr.

Izdelava dvosmernih delujočih hidravličnih cilindrovpo meri.

Montaža vseh vrst hidravličnih priključkov na:

– nizko in visokotlačne hidravlične cevi,
– zavornje cevi (gibljive),
– cevi za vodo, zrak, olje,
– cevi za agresivne tekočine,
– cevi za visoko temperaturo,
– cevi za posebne namene